Site Haritasıİstek ve Öneri Formu
BİRİMLERİMİZ
Evrak-Özlük

Hastane Yöneticisi adına ve yöneticiye karşı sorumlu olarak;

1-Hastane personelinin özlük ile ilgili kayıt ve arşivlerini tutar, yazışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)

2-Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar. Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.

3-Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.

4-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre görev yapansözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işlerini yapar.

5-Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin, nöbet vs. bilgilerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.

EVRAK

Kurum dışından ve kurum içinden gelen evrakların kaydı yapılarak, Hastane Yöneticiliği Makamına ulaştırır. Yöneticinin evrakları incelemesinin ardından iç zimmet aracılığıyla ile ilgili birimlere gönderir. Dışarıdan gelen postaları zimmet karşılığı teslim alır. Teslim alınan evraklar yöneticiye ulaştırılır ve sonra yönlendirildiği kişi ya da birimlere iletilir. Hastane içi yazışmalar ve dış kurumlara giden evraklar, giden evrak defterlerine kayıt yapılarak numaralandırılır.

Kurumlar
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hast. Kurumu
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Belediyesi
Nevşehir Üniversitesi
Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü
Kurumlar
Nevşehir Halk Sağlığı İl Müdürlüğü
Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği
Nevşehir Devlet Hastanesi
Ürgüp Devlet Hastanesi
Nevşehir Ağız ve Diş Sağ. Merk.
Kozaklı Fizik Tedavi Hastanesi
Önemli Linkler
MHRS Randevu
Hastane Laboratuvar Sonucu
BİMER
E - Nabız
E Bodro
Kurumsal E Posta
Kurumlar
Sağlık Bakanlığı E Posta Sistemi
Sağlık Bakanlığı Bilgi Edinme
Sağlıkta Buluşma Noktası
0 384 471 25 99 ( PBX )
MESAJ
KOZAKLI Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Copyright ©2015 Web Tasarım_medyatör